Slide
Denisa Rohanová
Kandidátka na prezidenta ČR

Je prezidentkou České asociace povinných, která se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli ať už vlastní nebo cizí vinou v dluzích či exekuci, a chrání jejich zákonná práva. Je zastáncem výkonu exekučních řízení bez ponižování povinného a zbavování ho lidské důstojnosti. Asociace byla založena v roce 2016 jako protiváha Exekutorské komory a České asociace věřitelů, aby pomohla vybudovat takový systém vymáhání pohledávek, který by vedl k vytvoření rovnováhy právní ochrany obou stran řízení. Již od roku 2013 se věnuje pomoci lidem postiženým exekucí, a to nejen v rámci asociace, ale i ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a různými neziskovými organizacemi. Specializací Denisy Rohanové je ale především legislativní úprava Exekučního řádu a souvisejících právních předpisů. Mezi její největší úspěchy patří prosazení seznamu nezabavitelných věcí do Exekučního řádu, a vytvoření Metodického pokynu pro Policii ČR v případě mobiliárních exekucí. Denisa Rohanová navázala spolupráci s poslanci obou komor Parlamentu ČR a podílela se i na tvorbě novel Exekučního řádu. V roce 2020 úspěšně dokončila magisterské studium na Vysoké škole podnikání a práva a.s. V loňském roce získala titul LL.M. na Akademii krizového řízení a managementu, s.r.o. se specializací Souběh exekučního a insolvenčního řízení.

Slide
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023