Plán pro Českou republiku

Česká republika jsme my, úcta a respekt mají být standardem

Jako prezidentka budu hledat potenciál každého člověka v naší zemi. Přeji si, abychom všichni táhli za jeden provaz. Ať jsme na sebe i na naši zemi hrdí.

Prezidentský úřad je představitelem občanů

Jsem hrdá dcera, matka a babička. Chci proto, aby každá rodina měla v naší krásné zemi svou důstojnou budoucnost. Budoucnost, které se nemusí obávat.

Sama vím, jak náročné je starat se o nemocné rodiče a kolik času zabere výchova potomků. Přesto se těchto základních povinností nesmíme vzdávat nebo je přenášet na instituce. 

Neodkládejme své rodiče do pečovatelských domů, dokud mohou být s námi. Věnujme více času svým dětem a jejich vzdělání, ať ze základních škol odchází s maximem vědomostí. 

Dobrých řemeslníků je dnes jako šafránu. Kde jsou ty pověstné zlaté české ruce, které dokáží zázraky? Budu veřejně a při návštěvách firem podporovat učňovské vzdělání. Budu mladým lidem trpělivě vysvětlovat, že řemeslo má zlaté dno.

Společně můžeme věci měnit

Zůstanu i jako prezidentka jednou z nás všech. Vždy jsem pomáhala, pomáhám a pomáhat budu. Jako prezidentka budu pozorně sledovat dění v naší společnosti a naslouchat každodenním problémům a potřebám. Jako prezidentka budu otevírat důležitá témata, protože jen společně máme sílu věci měnit. 

Nebudu lhát, že neexistují krize. Válečné, ekonomické nebo krize životního prostředí. Obavy ale lze rozptýlit jasným řešením. Společně to zvládneme. Každý musí znát svou roli a svůj přínos.

Otevření Pražského hradu veřejnosti je otázka krátké dohody s ministrem vnitra, ale řešení nebezpečí příjmové chudoby pro více než ¾ obyvatel je prioritou na celé volební období.Musíme zabránit zlu, které se skrývá v exekucích.

S přebytky elektrické energie není důvod zvyšovat její cenu na světových trzích. Podporuji ekonomickou, energetickou a potravinovou soběstačnost domácností, stejně jako země.

Česká republika jako záruka svobody a bezpečí

Jako prezidentka najdu potenciál každého člověka v naší zemi. Přeji si, abychom všichni táhli za jeden provaz. Ať jsme na sebe i na naši zemi hrdí. 

Chci být hlasem všech. Kdo jiný než představitel státu by měl přenášet myšlenky lidí mezi politiky? Proto budu tou, která se aktivně zapojí do dění v obou parlamentních komorách i vládě.

O tom bude prezidentský úřad. O lidech a pro lidi. Bez rozdílu. Staří i mladí. Ženy i muži. Minoritní komunity. Občané metropolí i venkova. Vyučení i absolventi univerzit. Stmelujme rodiny, posilujme rodinné vazby, zbourejme mezigenerační mosty. Ať jsou děti schopny rodičům péči ve chvíli, kdy ji potřebují.

Všichni potřebujeme lékaře, popeláře, policistu nebo právníka. Co by byl život bez kuchařů a kuchařek, prodavačů a prodavaček, kadeřníků a kadeřnic. Každý je potřebný a každý má právo na pomoc druhých.

Úcta a respekt standardem

Ucházím se o prezidentský úřad, abych obnovila duši českého národa, jeho páteř, kterou je střední společenská vrstva. Ta, ve které musí být co nejvíce z nás, ta, která je jistotou důstojného a spokojeného života a zárukou svobody a bezpečí.

Jako prezidentka mezi nás vrátím soudržnost, slušnost a stabilitu. Budu prezidentkou, která nevidí jen západ a východ, ale i sever a jih. Která nevnímá boj mezi pravicí a levicí, ale bojuje za zájmy celého národa.

Nesmíme si už nikdy myslet, že jsme malou zemí. Není to pravda! Ve skutečnosti jsme větší než Švýcarsko, Belgie nebo Dánsko.